เมื่อคุณสร้าง Team เพื่อแบ่งแผนกหรือสาขา คุณสามารถกำหนด User ผู้ดูแลให้เป็น Team Leader (Approver) ได้ ซึ่ง

Team Leader จะมีสิทธิในการอนุมัตวันลา ในกรณีที่วันลานั้นจำเป็นต้องใช้หัวหน้าทีมในการอนุมัติ