พัฒนาจากทีมงานที่มีประสบการณ์ HRMS จึงสามารถพัฒนาให้เชื่อมต่อกับ Payroll ของบริษัทคุณได้ทุกรูปแบบ สามารถแจ้งความต้องการมา เราสามารถปรับให้เข้ากับระบบคุณได้