ระบบสามารถคำนวนชั่วโมงทำงานให้อัตโนมัติ โดยคลิกที่เมนู รายงาน > Advance เลือกวันและช่วงเวลาที่ต้องการ จากนั้นเลือกประเภทในการค้นหา

มาสาย
ล่วงเวลา

คุณสามารถดัดแปลงการค้นหา เพื่อหาคนมาทำงานก่อนเวลาได้ โดยเลือกค้นหา มาสาย

เช่น ค้นหาคนมาสายตั้งแต่ 5:00 - 8:30 ระบบจะค้นหาคนที่ตอกบัตรตอนเช้า เพื่อดูว่าใครเป็นคนขยันมาก่อนเวลาได้