พนักงานสามารถขอ OT ผ่านแอพพลิเคชั่น OneDee ได้โดยการ

เปิดแอพลิเคชั่น OneDee > กดที่เมนู "เพิ่มเติม" > กดที่เมนู "OVERTIME" > เลือกวันที่ต้องการจะขอ OT > กดปุ่ม + ขวามือด้านบนเพื่อทำการขอ OT > เลือกเวลาในการขอ OT พร้อมใส่หมายเหตุ > กดปุ่ม Done ด้านมุมขวามือบนเป็นอันเสร็จสิน

หมายเหตุ: ต้องได้รับการอนุมัติจาก Approver ก่อน การขอ OT จึงเป็นอันเสร็จสิ้น