วันดีสามารถลงเวลาได้หลายแบบ ได้แก่ iBeacon, Wi-Fi, GPS, QR code

iBeacon สามารถติดตั้งได้ง่าย ยืนยันตำแหน่งภายในอาคารได้ในรัศมีประมาณ 3 เมตร
Wi-Fi ถ้าบริษัทของคุณมี Wi-Fi อยู่แล้วสามารถใช้งานได้ทันที โดยรัศมีการลงเวลาขึ้นอยู่กับ Wi-Fi ของบริษัทเอง
QR code สามารถพิมพ์ออกมา ไปติดตามสถานที่ต่างๆ ได้ง่ายเช่นกัน
GPS สามารถระบุตำแหน่งลงเวลาได้ตามแผนที่ ซึ่งมีความสะดวกกับพนักงานทำงานนอกสถานที่ และอยู่กลางแจ้ง แต่ก็มีข้อจำกัดคือ มีความคลาดเคลื่อนสูง รัศมีประมาณ 80-100 เมตร ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่น และไม่สามารถระบุชั้นต่างๆ ภายในอาคารได้