ในเมนู Working hour จะมีโปรไฟล์ที่ชื่อ Flexi-Time ซึ่งเป็นตัวเลือกสำหรับชั่วโมงทำงานแบบยืดหยุ่น

เหมาะสำหรับพนักงานที่ไม่มีเวลาเข้า-ออกงานที่แน่นอน