ระบบลงเวลาทำงานสามารถ Export เป็นไฟล์ xls, txt และ csv ได้ เพื่อนำไปประมวลผลต่อในระบบของคุณเองได้