ในกรณีที่ลงเวลาทำงานด้วย iBeacon ระบบสามารถลงเวลาแบบ Offline ได้ ทำให้บางครั้งต้อง

รอให้เวลา sync เข้าระบบก่อนเมื่อมือถือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต