พนักงานที่จะสามารถทำงานได้นะจะต้องโปรไฟล์การทำงานเป็นแบบ Shift ก่อนจึงจะสามารถนำพนักงานเข้าทำงานเป็นกะได้