คุณสามารถกำหนดโปรไฟล์การทำงานได้หลายแบบ และเงื่อนไขการสาย, ขาดงาน ได้ โดยคลิก

เมนู โปรไฟล์ทำงาน > เวลาทำงาน