แอดมินสามารถกำหนดสิทธิ์ให้พนักงานได้ โดยการ

ไปที่เมนู พนักงาน >> จุด 3 จุดที่พนักงานที่ต้องการ >> Manage Role >> เลือกสิทธิ์ที่ต้องการให้ส่วนของ Role