ให้ตรวจสอบเบื้องต้นดังนี้

เปิด Bluetooth
เปิด Location Service (GPS)
เข้าไปดูว่าอนุมัติให้ OneDee เข้าถึง Location Service หรือไม่
กรณีค้นหาองค์กรครั้งแรก ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก่อน

ถ้าตอนติดตั้งเปิดใช้งานครั้งแรก ไม่ได้กด Allow หรือ Yes เพื่ออนุมัติการเข้าถึงโทรศัพท์ จะไม่สามารถลงเวลาได้
จะต้องลบแอพ แล้วติดตั้งใหม่อีกครั้ง