พนักงานสามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้ โดย

แตะที่เมนู Profile ในมือถือ
แตะที่ปุ่ม Change บริเวณเบอร์โทรศัพท์
ระบบจะส่ง SMS เพื่อยืนยันไปที่เบอร์ดังกล่าว
นำ SMS code มากรอกที่มือถือเดิม

ต้องมีมือถือ เครื่องเก่า และเครื่องใหม่
หากไม่มีเครื่องเดิม กรุณาติดต่อ Support