คุณสามารถตั้งค่ามาตรฐานของชั่วโมงทำงาน และโควต้าวันลา โดยมีผลโดยอัตโนมัติกับพนักงานทั้งหมด ที่ไม่ได้ระบุตำแหน่ง (Position) โดยเข้าไปที่

โปรไฟล์ทำงาน > Working hour > คลิกที่รูปดาว มุมล่างขวาของโปรไฟล์ที่ต้องการตั้งเป็นค่า Default

โปรไฟล์ทำงาน > Leave management > คลิกที่รูปดาว มุมล่างขวาของโปรไฟล์ที่ต้องการตั้งเป็นค่า Default