ระบบสามารถกำหนดโควต้าวันลาได้หลายแบบ และแยกออกเป็นโปรไฟล์ต่างๆ เพื่อง่ายต่อการแก้ไข

คลิกที่เมนู วันลา > ประเภทวันลา