ระบบสามารถกำหนดประเภทของวันลาได้หลายแบบ พร้อมกำหนดโควต้า และแยกออกเป็นโปรไฟล์ต่างๆ เพื่อง่ายต่อการแก้ไข

คลิกที่เมนู วันลา > ประเภทวันลา > คลิกที่ปุ่ม + เพื่อทำการสร้างประเภทวันลาพร้อมกำหนดโควต้าวันลา