พนักงานสามารถเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือได้ และติดตั้งแอพ OneDee ใหม่

ทุกครั้งที่ลงแอพ OneDee ใหม่ จะต้องรอ อนุมัติ จาก Admin ทุกครั้ง