สามารถดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ cloud.onedee.io ซึ่งแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือได้สมบูรณ์

และทำเป็น icon ไว้ที่น่า Home screen โดยเลือกคำสั่ง Add to Home screen ได้จากเมนูของเบราเซอร์