พนักงานสร้างคำขอลาผ่านแอพพลิเคชั่น OneDee โดยการ

เปิดแอพลิเคชั่น OneDee > กดที่เมนู "เพิ่มเติม" > กดที่เมนู "DAYOFF" > กดปุ่ม + มุมขวาด้านบนเพื่อทำการสร้างคำขอลา > เลือกประเภทของการขอลา > เลือกวันและเวลาที่ต้องการขอลา > ใส่เหตุผลและแนบรูปภาพประกอบ > กดปุ่ม Done ด้านบนเป็นอันเสร็จสิ้นการขอลา

หมายเหตุ: ต้องได้รับการอนุมัติจาก Approver ก่อน การขอลาจึงเป็นอันเสร็จสิ้น