พนักงานสามารถขอแก้ไขเวลาเข้าออกงานผ่านแอพพลิเคชั่น OneDee ได้โดยการ

เปิดแอพลิเคชั่น OneDee > กดที่เมนู "เพิ่มเติม" > กดที่เมนู "TIME ADJUST" > กดปุ่ม "Edit" วันที่ต้องการจะขอแก้ไขเวลาเข้าออกงาน > เลือกเวลา Clock in และ Clock out ที่ต้องการจะขอแก้ไข > ใส่เหตุผลในการขอแก้ไขเวลา > กดปุ่ม "Done" ด้านมุมขวาบน

หมายเหตุ: ต้องได้รับการอนุมัติจาก Approver ก่อน การขอลาจึงเป็นอันเสร็จสิ้น