คุณสามารถกำหนดสาขาหรือแผนกได้ โดยใช้คุณสมบัติที่เรียกว่า "ทีมงาน" โดยคลิกที่เมนู

ตั้งค่าระบบ > ทีมงาน
ใส่ User ที่ดูแลทีม
ใส่พนักงานที่อยู่ในทีม