คุณสามารถกำหนดสาขาหรือแผนกได้

ไปที่เมนู "Approve Flow"
ใส่พนักงานที่ดูแลทีม (Approver/Leaders)
ใส่พนักงานที่อยู่ในทีม (Requester)