ลงเวลาออฟไลน์ (Offline) คือ กรณีที่พนักงานลงเวลาทำงาน แล้วไม่ได้ต่ออินเตอร์เน็ตทันที

ในกรณีที่ลงเวลาด้วย iBeacon จะสามารถลงเวลาโดยไม่ต้องมีอินเตอร์เน็ตได้
เมื่อโทรศัพท์มีอินเตอร์เน็ตเมื่อไร ระบบจะส่งข้อมูลมายัง Cloud ทันที