การเลือกพนักงานที่จะทำงานในแบบกะนั้นจะอิงตามกล่องในเมนู Approve Flow ที่พนักงานได้อยู่ในส่วนของ Requester ดังนั้นการเลือกพนักงานทำเป็นกะจะเป็นแบบกลุ่มหรือทีม