ลงเวลาด้วย iBeacon สามารถลงเวลาแบบออฟไลน์ได้

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ เมื่อมือถือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ข้อมูลจะถูกส่งขึ้น Cloud ทันที