เราคิดค่าบริการ ตามจำนวนพนักงาน เป็นแบบเหมาจ่ายรายเดือน ซึ่งช่วยให้เจ้าของกิจการคำนวนค่าใช้จ่ายได้ง่าย

เราคิดค่าบริการ เฉพาะพนักงานที่ Active เท่านั้น ไม่รวมพนักงานที่ถูกลบไปแล้ว

สำหรับ User admin สามารถใช้ได้ไม่จำกัด